Princip metody One Brain  - kineziologie

 

Název metody One Brain / jednotný mozek/ je odvozen od ideální funkce mozku.

Pravá a levá hemisféra dokonale komunikují. Mozek je v harmonii.

Nesprávná komunikace mezi levou a pravou mozkovou hemisférou může vzniknout emocionálním zážitkem, strachem, bolestí, nebo strachem z bolesti.

Na základě negativního zážitku vniká „zablokování“. Negativní zážitek (třeba z raného dětství) způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně v příslušné části těla.

Vzniklý blok nám brání ve schopnosti správně jednat.

Opakujeme stále stejné staré reakce. Výsledkem může být např. celá řada duševních i psychických potíží. /Dyslexie, alergie, fobie, atd./

Pomocí metody One Brain se celkem snadno dá určit příčina stresu a jeho emotivní dosah.

K zjištění příčin stresu se používá jednoduchý svalový test. Mozku, našemu biologickému počítači, můžeme zadat jakoukoli otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového napětí.

Facilitátor velmi jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby dostal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, zatímco kladná ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku zeslábnou, nebo naopak zůstanou pevné. Takto se postupně dopracujeme k potřebným informacím a k odpovídající technice, pomocí které můžeme energetickou blokádu jemně ale velmi účinně odstranit. Vztah mozek - sval je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů můžeme mozek zpětně ovlivňovat. Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých a časově nenáročných pohybů, dotyků, případně i ze světelného působení. Vše je tak prosté, že je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje neuvěřitelné, jaký výsledek můžeme dosáhnout tak nepatrným zásahem.

Jednou z věcí, na kterou se systém One Brain zaměřuje, je dyslexie.

Dyslexie = porucha čtení, učení, psaní, kreslení = nedostatek spolupráce mezi pravou a levou mozkovou hemisférou.       
                                                                                       

Své poznatky ze studia kineziologie uplatňuji při kurzech kreslení pravou mozkovou hemisférou. /absolvovala jsem 10 stupňů kineziologických kurzů /. (moje certifikáty)

 

Kreslení je jednou z metod:

  • ke zlepšení spolupráce mezi hemisférami
  • uvědomění si a poznání svých neomezených možností

Za pomocí informací, které se dozvíte na kurzu a svého přičinění máte jedinečnou možnost změnit svůj postoj k životu. Život je krásný, tak proč nepoznávat nové poznatky jak být svým přičiněním spokojenější a šťastnější.

Copyright © 2014 Drahoslava Jílková | Odkazy | Design
Je zakázáno kopírovat texty nebo obrázky bez souhlasu.
Přihlášení
jméno heslo
zavřít
přihlásit se